RVS NON FERRO werkt mee aan unieke installatie

RVS NON FERRO levert de metaalwerken voor de noodzakelijke aanpassingen aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie Horstermeer. Dit geldt voor zowel het 1-STEP®-bestek als de forse aanpassingen aan de conventionele installatie, de zogenaamde P&N-maatregelen.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie bevindt zich in Nederhorst den Berg in de gemeente Wijdemeren en valt onder de verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.

Unieke installatie
Dit is het eerste grootschalige project waarbij het 1-STEP®-filter wordt ingezet om te voldoen aan de strenge normen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Daardoor is hier sprake van een unieke installatie. In het revolutionaire filter komen drie bestaande technologieën samen, wat leidt tot een verregaande verwijdering van zwevende stoffen, fosfaat, zware metalen, nitraat en organische microverontreinigingen. Hierdoor kan het filtraat aan het eind van het filtratieproces veilig aan het oppervlaktewater worden toegevoegd. De oplevering van de 1-STEP®-installatie staat voor medio 2012 gepland. Bij het aanpassen van de conventionele installatie, de P&N-maatregelen, worden onderdelen bijgebouwd en bestaande onderdelen verbouwd en gerenoveerd. Deze fase van het project wordt naar verwachting in 2014 afgerond.

Renovatie rioolwaterzuiveringsinstallatie Susteren
In navolging van dit project is RVS NON FERRO momenteel ook samen met GMB Civiel betrokken bij de renovatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Susteren. De opdrachtgever is Waterschapsbedrijf Limburg.

RVS NON FERRO maakt deel uit van de SLB GROUP. De bedrijven binnen onze groep zijn actief in het hart van de agro- en foodindustrie in Nederland. Dé industrie waarin ons land internationaal gezien een toppositie vervult.

De Nederlandse voedingsmiddelenindustrie in cijfers:

+++ tweede exporteur van de wereld op het gebied van agro en food, na de VS +++

+++ derde grootste exporteur op het gebied van machines voor de foodindustrie +++

+++ de op één na grootste exporteur van zuivelproducten ter wereld +++

+++ 20% van het bruto binnenlands product wordt verdiend met agro en food +++

+++ grootste machinebouwers ter wereld voor kippenslachterijen +++