Kwaliteit en veiligheid

Geen handboek, maar een mentaliteit.

Fundament

Kwaliteit en veiligheid worden bij ons in één adem genoemd. Samen vormen ze het fundament van ons bedrijf en de systemen die we ontwikkelen.

Kwaliteit

Kwaliteit is voor ons: de mentaliteit die ertoe leidt dat alles wat we doen, gebeurt volgens de strenge kwaliteitseisen die we daar – samen met onze opdrachtgevers – aan stellen.

Enerzijds zijn die eisen functioneel: hebben onze systemen en hun onderdelen de eigenschappen en kenmerken die van tevoren zijn vastgesteld? Die eisen leggen we zorgvuldig vast en de controle erop is bijzonder streng. Anderzijds zijn die eisen soms ongrijpbaar; het gaat er immers om dat we niet alleen aan de verwachtingen willen voldoen, maar deze ook willen overtreffen.

Veiligheid

Veiligheid is voor ons: de mentaliteit die ertoe leidt dat alles wat we doen, gebeurt volgens de strenge veiligheidseisen die we daar – samen met onze opdrachtgevers – aan stellen. 

Aan de ene kant gaat het om de veiligheid van onze werknemers, leveranciers en klanten; de machines waarmee we werken, moeten boven alles veilig zijn. Aan de andere gaat het om voedselveiligheid, een absolute vereiste in de voedselverwerkende industrie.

Certificering en kwalificaties

Naast onze mentaliteit beschikken we over alle benodigde certificaten en kwalificaties op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Bovendien hebben we twee dedicated werknemers die hierop toezien.

VGM-beheerssysteemcertificaat VCA**
NEN-EN-ISO 9001:2015
NEN-EN-ISO 9606-1
NEN-EN-ISO 9606-3
NEN-EN-15614-1
NEN-EN-ISO 15614-6
NEN-EN 1090
NEN-EN-ISO 3834-2
HDN
ASME IX
CE-certificering

HDN
Het Hygienic Design Network (HDN) biedt de markt duidelijkheid en uniformiteit in het labyrint van wetten, normen en richtlijnen rond het ontwerp en de bouw van machines en procesinstallaties in de voedingsmiddelenindustrie. Bedrijven die werken volgens de HDN-methodiek voldoen aan alle wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en hygiëne. RVS NON FERRO verzorgt HDN certificeringen.

DMFI/NBT
De voormalige Dutch Machinery for the Food Industry (DMFI) heeft aan de wieg gestaan van de HDN-methodiek. De DFMI is inmiddels gefuseerd met de NBT (Nederlandse Bakkerij Techniek). Samen verenigen we de machine- en installatiebouwers in de voedselverwerkende industrie en behartigen we hun belangen. Onze directeur Egbèr Smits is voorzitter van DMFI/NBT.

EHEDG
De European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG) is opgericht als een non-profit organisatie voor bedrijven, onderzoeksinstituten, universiteiten, volksgezondheidsinstanties en overheidsorganisaties die actief zijn in de voedingsmiddelenindustrie. We streven voedselveiligheid na door de verbetering van hygiënische engineering en hygiënisch ontwerp in alle aspecten van de voedselproductie.

NEVAT
Het Netwerk Van Ambitieuze Toeleveranciers (NEVAT) is de branchevereniging voor toonaangevende toeleveranciers in de Nederlandse maakindustrie en hightechindustrie. Onze belangrijkste doelen zijn kennisuitwisseling en belangenbehartiging. NEVAT-leden behoren tot de koplopers van het Europese toelevernetwerk.

Download de gratis whitepaper

Over hoe u een voorsprong neemt met outsourcing.

Download whitepaper

Whitepaper