Zuivel

De zuivelindustrie kent voor ons nauwelijks geheimen.

Bekijk systemen

Handling systemen voor zuivel en zuivelbestanddelen, zoals wei en lactose

Delicate producten, hoogwaardige processen

Er worden bijzonder hoge eisen aan de zuivelindustrie gesteld. Terecht, want het gaat om zeer delicate producten die enorme gezondheidsrisico’s met zich mee kunnen brengen als er ook maar iets in het productieproces fout gaat.

Bij de productie en afwerking van handling systemen komen dan ook de allerstrengste kwaliteitseisen kijken. Hier mag werkelijk niets aan het toeval worden overgelaten.

Ook kostenefficiëntie belangrijk

Tegelijkertijd stelt de markt ook andere eisen aan de producten met zuivelbestanddelen (melkzuur, wei, lactose) bijvoorbeeld op het gebied van kostenefficiëntie. Vanuit concurrentieoogpunt, maar ook omdat de consument dat simpelweg van de markt eist.

Dat vraagt niet alleen om food processing systems die kostenefficiënt geproduceerd worden, maar ook om productieprocessen waarin alles draait om kwaliteit en veiligheid.

Dat vraagt om RVS NON FERRO

Kwaliteit en veiligheid boven álles

Uiteraard werken we geheel conform de normen van HACCP, EHEDG en HDN. Daarnaast hebben we de essentiële lascertificeringen in huis. En als het gaat over automatische reiniging (Cleaning In Place), spreken we uit ervaring.

Kwaliteit en veiligheid dus daadwerkelijk boven álles. We kunnen niet anders en willen niet anders.

IJzersterk projectmanagement

Daarnaast hebben we ons in de loop der jaren gespecialiseerd in slim projectmanagement. Daardoor hebben we een uiterst efficiënte aanpak ontwikkeld en kunnen we zeer kosten-, tijd- en energie-efficiënt bouwen.

Doordat we bovendien slim inkopen en zoveel mogelijk in co-creatie met de opdrachtgever werken, bereiken we het gewenste optimum. Hoe hoog de lat ook ligt.

Neem direct contact op

Of bel ons: +31(0)41 322 50 00

Toepassingen Zuivel

Transporteren

Het verplaatsen van grondstoffen of voedselproducten.

Beladen

Het automatisch beladen van grondstoffen.

Bufferen

Tijdelijke opslag van grondstoffen voor meer efficiëntie en minimaal verlies.

Koelen

Het koelen of invriezen van grondstoffen en voedselproducten.

Verhitten

Het verhitten, verwarmen of pasteuriseren van grondstoffen en voedselproducten.

Wegen

Het wegen van grondstoffen voor consistente resultaten.

Doseren

Nauwkeurige dosering en maximale flexibiliteit.

Mengen

Het mixen of mengen van grondstoffen zoals poeders en vloeistoffen.

Kwaliteit en veiligheid:
Geen handboek, maar een mentaliteit

Kwaliteit en veiligheid worden bij ons in één adem genoemd. Samen vormen ze het fundament van ons bedrijf en de systemen die we ontwikkelen.

Meer informatie

Download de gratis whitepaper

Over hoe u een voorsprong neemt met outsourcing.

Download whitepaper

Whitepaper